Coğrafi Yapısı
 
Doğusunda Sarıcakaya İlçesi , Batısında Bileçik İli İnhisar İlçesi Kuzeyinde Bilecik İli Yenipazar İlçesi,Güneyinde Eskişehir İli Merkez İlçesi ile çevrilidir.Ülkemizin en önemli akarsularından olan Sakarya Nehri İlçemizi doğudan batıya ikiye bölmektedir.İlçe toprakları kuzeyden Köroğlu Dağları, güneyden ise Sündiken  Dağları ile çevrilmiştir.Farklı Coğrafi bölgelerin geçiş sahasında yer alan İlçemizin yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılıktır. Yörenin denizden yüksekliği 220 m.dir. İlçemiz  yüz ölçümü  olarak toplam 118 km dir